24.5.11

پرگار


با نور جهان مهمان برنامه پرگار بی بی سی بودیم امروز. تجربه ای بود برای خودش و من دوست داشتم این تجربه را.1 comment:

شهرزاد said...

چقدر جالب.. نورجهان چیزی نگفت به من...