21.5.11

یک وبلاگ کشف کرده ام که خط به خطش را قورت می دهم.
امروز برای اولین بار در یک میتینگ رسمی به بهانه چک کردن فایل ها یکی دو تا مطلب هم خواندم.

No comments: