4.5.11

تا اطلاع ثانوی" تهران" مرده است!

نریمان ان لاین می شود: سلام। خوبی؟

جواب نمی دهم।

مهدیه آن لاین می شود: کجایی دختر؟ دکتر میم سراغت را می گیرد।

زنگ می زنم و با رضا کار دارم، بابا گوشی را برمی دارد: یک زنگ یه دکتر د بزن، ایمیل هم بفرست।

مهدی ان لاین می شود: سلام

سمیع توی فیس بوک پیغام می گذارد...

جواب نمی دهم


تا اطلاع ثانوی"تهران" برای من مرده...

No comments: