24.4.11

شهروند درجه یک بودن

علی کوچکترین عضو خانواده ماست که یک هفته ای می شود برای اولین بار پایش را در افغانستان گذاشته است। او در ایران متولد شده و مکتب را خلاص کرده।

امروز رفت و تذکره اش را گرفت و به عنوان یک شهروند افغانستان خودش را ثبت کرد। به او پیشنهاد کردم قبل از این که تصمیم بگیرد چطور در کابل زندگی اش را از سر بگیرد برود و تذکره و پاسپورت و گواهینامه رانندگی اش را بگیرد।

نمی دانم می تواند تفاوت "شهروند درچه یک بودن" در کشوری مثل افغانستان را با "آواره افغانی" بودن در ایران احساس کند یانه।

No comments: