23.4.11

شهر من

ساعت از دوازده شب گذشته که می رویم بالای تپه وزیر اکبرخان،شهر در نورو سکوت فرو رفته، چند دقیقه ای شهر غرق نور را تماشا می کنیم.

بعد دوباره سرازیری تپه را رانندگی می کنیم تا برسیم به خیابان های خالی و خلوت شهر...

No comments: