11.1.11

یک مهمان نازنین

مهمانم رفته است دانشگاه کابل دیدن یکی از استادها. قرار گداشتیم که اگر زود برگشت با هم برویم خانه و اگر دیر کرد خودش بیاید.
الان که نیم ساعت زودتر برگشته بدون این که به من بگوید رفته یک گوشه کافه نشسته و الان دیدم که آنلاین شده و طبعا با من چت نمی کند.
خانه ما در اکثر روزهای سال مهمان دارد. نه من و نه نیما از داشتن دوستانمان در خانه کوچکمان رویگردان نیستیم اما این خانم از نازنین ترین و بی دردسر ترین مهمان های این چند ساله مان بوده است.
اهل ناله کردن نیست و همیشه خدا با او بودن یعنی یک عالمه خنده و شادی بی دلیل!

No comments: