26.8.08

کوچک تر که بودم فکر می کردم زندگی بدون عشق -آدمیزاد به آدمیزاد- ممکن نیست. حالا هم همان عقیده را دارم.اما فکر می کنم این دو هیچ ربطی به هم ندارند. مثل دوخط موازی می ماند که هیچ وقت به هم نمی رسد.
به عبارت دیگر هیچ وقت زندگی شما با وجود عشق بهتر یا بدتر نمی شود وهمین طور عشق شما با وجود زندگی...


یعنی هیچ وقت از سرمایه عشق تان برای بهبود روزمرگی تان استفاده نکنید و زندگی روزمره را فدای عشق!
گیج شدید؟ عیبی نداره خودم هم کمی گیج شدم.

در ضمن ممکن است باز بزرگتر بشوم و چیزهای جدید تری کشف کنم!!!


بعد نوشت: نمونه بارز این عشق ،عشق مادر به فرزند است. هر دو زندگی کاملا جدا ومتفاوت دارند اما هیچ کسی نمی تواند منکر این عشق شود یا در آن تردید کند!وبنا به دلایلی معتقدم که این عشق کامل نیست ومی شود بهتر از آن را داشت!!!

7 comments:

رضا زاهدی said...

قبول ندارم ولی نظرمم نمی گم دلت بسوزه،
تولدش هم مبارک.

علی رمضانی said...

خیلی خوب می فهمم چه می گویید. شما حق به جانبید.

Anonymous said...

بنام خداوند زیبایی و خوبی..

یعنی خطوط متاقطع عشق کامل است..
منظورته واضحتر بگو اگر اشتباه روا باشد شاید شاعر خیالاتت را خوبتر بیان کندوو بشنو..

رنگ رخساره نبینی و ندانی ز نهان
چه کنم جز که بگویم سخن عشق عیان

نامه در دست نسیم است لب پنجره آی
منتظر باش که هر آن برسد نامه‌رسان!

باز سرمست و غزلخوان شود آن باد سحر
چون که شد بر سر آن سفره گیسو مهمان

باغ را باد خبر کرد از آن مهمانی
عن‌قریب است که در رقص درآید بستان!

کرده‌ام آنچه که در مذهب ابراهیمی‌ست
برده‌ام عقل به قربانگه عشقش قربان

صبح عید است و نهان از نظر خفته‌دلان
بوسه‌ها بر رخ هر برگ نشاند باران

بار دیگر رسدم جامه سبزی ز بهار
برکنم، برکنم این رخت که پوشانده خزان

حالا چطور استی؟؟؟
ولی به نظر من برای رسیدن به عشق کامل باید در عالم بیخودی دایره وار چرخید..رقصید و حرکت کردوو نا گفته نماند که زیرکی تو در دانستن راز ورمز از دیده ها پنهان نیست..

گر بر فلکم دست بدی چون یزدان برداشتمی من این فلک را ز میان
از نو فلکی دگر چنان ساختمی کازاده بکام دل رسیدی آسان

علی رمضانی said...

این پیام های وقیح ناشناس مرا آزار می دهد. شکا را چطور؟

علی رمضانی said...

شما را چطور؟

Anonymous said...

Hi Dear:
I am not agree with you, revise your opinion , but be careful to ignore your personal experiences and childhood bitter times.

take care be more lovely with your MATE,

"Hamishegi"

cuckoo said...

I do not completely understand it, but it is an interesting observation