9.7.08

مریم دیر دیر می نویسد. اما می نویسد!!!!

پ ن: متاسفم برای کسانی که در افغانستان-افغان بی سیم وافغان تلکام- این وبلاگ را فیلتر شده می بینند!!!

No comments: