11.5.08

وضعیت فارسی دری یا جواب به چند مخاطب شاکی!!!

می دانم که این کشور به دست هیچ بیگانه ای آباد نمی شود ،پس برای دل خودم!!! سعیم را می کنم تا وقتی که پنجاه سالم شد با وجدان راحت بروم پی تفاعدم!!!
از این آدهایی هم که دو تا پاسپورت توی جیبشان است ودم به ساعت وطن وطن می کنند وحتی حاضر نیستند بیایند واینجا زندگی کنند ویا حداقل اوضاع را ببینند وبعد قضاوت کنند بدم می آید. بیشترین کاری هم که می کنند این است که بروند وجلوی در سفارت فلان و بهمان پلاکارد بگیرند دستشان و اعتراض کنند .به چی ؟
خودشان هم نمی دانند.
بعد می آیند اینجا ومن را با لهجه ایرانی ام ، خود باخته می خوانند!
نود ونه درصد کلماتی که من استفاده می کنم دری است .اگر چه لهجه اش ایرانی است. چه نشسته اید که عنقریب است کودکان ما انگلیسی را بهتر از دری گپ بزنند. در تمام سازمان ها ،حتی دولتی کسی از دری شما نمی پرسد. اگر انگلیسی یاد داشته باشی که فبها واگر نه امکانی برای کار کردن برای شما وجود نخواهد داشت.
متاسفم که بگویم اینجا کسی که از دانشگاه فارغ می شود معنای بسیاری از کلمات روزمره دری را نمی داند وبه جایش معادل انگلیسی اش را استفاده می کند. زبان تجاری افغانستان انگلیسی ست و زبان علمی دارد با سرعت به سمت انگلیسی شدن پیش می رود!!! کودکان ما چندی دیگر نه سعدی را خواهند شناخت ،نه مولانا را جز نام!!!!
دوست عزیز!
بهتر است قبل از اینکه من را به خاطر لهجه ام نقد کنید ، به جای آن سری به کشور بی سامان خود بزنید واز اوضاع با خبر شوید و آن گاه است که به خاطر کار کوچک من برای ساختن روزنه ای زنانه! به بیرون از این کشور برای دیده شدن آنچه که نمی بینند، احسنت خواهید گفت وخطاهای من را با زبان دوستانه تری به من گوشزد خواهید کرد!

1 comment:

Anonymous said...

دخترک خوبم خانم ورسی.اگر از پیام این پیرمرد دیزنگی بدت آمده یا از خودش خیلی بدت می آید، خوب کاری نمی توانم کرد ولی تا جایی که من می دانم و در همان خراب شده ی خود ما و شما عمرم را تباه کرده ام، مردم از لهجه ی بیرونی خوششان نمی آید. چه کویتگی باشدچه تهرانی یا اصفهانی یا میشهدی چه اداو اطوار خارجی ها را در بیاورد. به نظر این پیرمرد خودت شایستگی و استعداد خوب نوشتن را داری. چرا با زبان معیارفارسی نمی نویسی که لهجه در آن زیاد به چشم یا گوش نمی زند؟ به هر روی از خارج رفتگی ها نباید بدت بیاید. شاید تمام شان آن گونه که شما فکر می کنید نباشند. ممکن است انسان های شریفی هم پیداشوند که دل شان برای وطن می تپد و وطنداران از جمله دختر ورسی را احترام و دوست داشته باشند. شما هم که دوست و آشنا در بسیاری شرق و غرب جهان دارید. طبق یک نوشته دیگر تان. به هر روی از ما یک نصیحت بود دخترک مهربان. باور کن اگر شما در لابلای نوشته های تان یگان کلمه را به لهجه قومای ورس بنویسید نوشته تان خیلی دلپذیر تر ازین خواهد شد که فعلا به لهجه تهرانی می نویسید. اعتماد به نفس داشته باش دختر خوب. یاعلی!