20.5.08

همیشه سعی کنید که با کارمندهایتان رویه خوب داشته باشید، مخصوصا با کارمند هایی که به اطلاعات بخش مالی دسترسی دارند و اگرنه بد بلایی سرتان می آید.
گزارش هایی که در بخش مالی تهیه می شوند تا سالهل قابل پیگیری هستند وکارمندها چنان می توانند برایتان حساب سازی کنند که روحتان هم خبر نداشته باشد. پس به حسابداران عزیز ومحترمتان احترام بگذارید ووقتی هم که داشتند می رفتند سعی کنید که با دل خوش بروند ،زیرا ممکن است سال ها بعد به آنها ضرورت پیدا کنید!!!
من سه سال است که کار مالی می کنم ومی دانم که همیشه سوراخ هایی در هر سیستمی وجود دارد که می تواند پول نقد را خارج کند ،بدون آن که آب از آب تکان بخورد، و هزار تا حسابرس هم نمی توانند آن سوراخ ها را پیدا کنند،مگر کسی که در سیستم کار کرده باشد، پس قدر کارمندهایی را که می توانید به انها اعتماد کنید را بدانید.
خوب چرا این ها را گفتم؟ به گفتگوی اینترنتی من ورییس قبلی ام توجه کنید:
بابا لنگ دراز بعد از هزار سال آن لاین شده بود ومی دانستم کاسه ای زیر نیم کاسه است واگر نه این آدم آن کسی نبود که حال من را بپرسد. بعد از سلام واحوالپرسی سراغ سندی را بعد از دوسال از من گرفت. می دانستم کجاست. حتی صفحه اش را .دلم خواست ونگفتم. حالا بگرد تا حالت جا بیاید !!!!!!
این قضیه مال چند ماه پیش است!

مریم- کارمند عالی رتبه بخش مالی دانشگاه است- دوست وهمکار خوب من که به زودی راجع به او پستی خواهم نوشت استعفا داده است. چرا؟ قصه اش دراز است و دارد پدر بعضی ها را با نامه استعفایش در می اورد. شاید هم نتواند! به هر حال دارد تلاشش را می کند تا بعضی چیزها را اینجا درست کند- آن هم پیش از رفتنش.
دمت گرم !!!

No comments: