28.5.08

شاید اگر کس دیگری جای من بود ،داد وفریاد می کرد ومی گفت خانم جان من هم متاهل هستم وهیچ علاقه ای به شوهر شما هم ندارم وحتی به یاد نمی اورم چه شکلی است.
به من مسیج داده است که من فلانی هستم ،می توانم با شما صحبت کنم. جواب می دهم : البته !
او هم زنگ می زند ومی گوید که همسرش است ومن کی هستم وشماره من توی تلفن شوهرش چه می کند؟ ومی دانم که متاهل است؟
خنده ام می گیرد و چند تا دانشجو توی اتاق هستند که باید وانمود کنم اوضاع روبراه است. بعد با آرامش برایش توضیح می دهم که معمولا شماره تلفن من را که مربوط به دانشگاه است را همه دانشجوها دارند ومن هم بنا به شغلم مجبورم که همه شان را بشناسم !!!!
معذرت می خواهد وقضیه به خوبی وخوشی به اتمام می رسد!!!!


بیچاره این زن وشوهر!!!!!!

3 comments:

نفیس said...

واقعا بیچاره این زن و شوهر .. جالب بود

Anonymous said...

فتوبلاگ را نمی خواهی به روز کنی؟؟ عکس های جدید قشنگ نگرفتی؟؟

قومندان حبيب said...

سلام دختر ورسي:
چه عجب بلاخره اين كامنت جايي هم براي ما يلا كد .
خير است در افغانستان شوهر خوب كم پيدا مي شه . مگم اگر هم پيدا شد از خوبي چند زن مي گيره . براي همين هر كسي دنبال شوهر خوب نمي پاله !!!
مزاق كدوم ...
ان شا الله كه در تافل هم موفق بشي . آنوقت تحصيلاتي كه نتانستي از ايران پيگير شوي از بلوكهاي غربي و پيشرفته دنبال مي كني . ايران را يلا كو.مه هم بيخي از ايران دلسرد و دلزده شده ام .اصلا بدم مياد . براي همين عزم وطن كرده ام . به همين شهر غبار گرفته ارواح بي آزار .
راستي اين عكس جودي آبوت كه ماندي منظورت چي بوده؟ كمكي برايم گنگ است . مسلما منظورت خود داستان يا نشان دادن يگ عكس خالي نيست .
برقرار باشي .