18.5.08

امروز یک جلسه فوری داشتیم وخبر رسید که مدیر مالی جدید توی راه است!


نکته اول: من دلم برای یکتا (جانشین مدیر مالی ) که هندی بود ودارد اولاد دار می شود وبه همین خاطر بر می گردد دهلی تنگ می شود.( با آهنگ سوزناک بخوانید!)
نکته دوم: ما یک رییس تمام وقت خواهیم داشت که از قضا تجربه خیلی خوبی هم دارد.
نکته سوم: طرف پیر است!!!
نکته پنجم: پشتون است.
نکته ششم: ساکن امریکاست وتابعیت آنجا را دارد!
نکته ششم: این ها چه ربطی به من دارد که هنوز روی تمدید قراردادم تصمیم قطعی نگرفته ام وممکن است بروم؟

من این روزها هی دارم بد بیاری می آورم آن هم به خاطر بی دقتی!!!نیما خان چی کشیده ای از دست من؟؟؟؟( این راهم سوزناک بخوانید!!!!)

-اگر خیر دنیا وآخرت را می خواهید بروید و در بانک بین المللی افغانستان حساب باز کنید، اگر با کابل بانک و عزیزی بانک و ... کار کرده باشید آن وقت می فهمید خدماتی که این بانک می دهد یعنی چه!
چارجتان می کنند اما به همان نسبت خدماتشان عالیست!!!!

- من می خواهم بروم یک دوست قدیمی را ببینم اما نه رویم می شود زنگ بزنم ونه اینکه ایمیل، خودت یک زنگی ،ایمیلی ،ندایی، اصلا تو سوت بزن ...(مخاطب خاص )

1 comment:

ع said...

سلام!
محترمه خانم ورسی این حقیر که از نوشته هایت سر در نمیارم نمی دانم یا من خیلی بی سوادم یا شما زیاد خوب می نویسید.
به هر حال...