20.5.08

بخش آی تی ما فیس بوک را فیلتر کرد.


** رییش بخش آی تی ما یک پاکستانی هست که با اینکه خانمش همکار ماست ،اجازه نمی دهد که در کافی تریا با ما ناهار بخورد!!!!

* بعد از شنیدن این اخبار نمی دانم که بخندم یا گریه کنم؟؟؟؟

1 comment:

کورش said...

مشکل فیلتر با 1 فیلتر شکن حل میشه
http://www.insurancetools.info
ولی مشکل اون خانم رو من نمیتونم حل کنم
;)